Минимизация мощности статических потерь в ключевом элементе однотактных DC/DC преобразователей

Колосов В. И. Минимизация мощности статических потерь в ключевом элементе однотактных DC/DC преобразователей / В..И. Колосов // Технічна електродинаміка – Тематичний випуск: Силова електроніка та енергоефективність.- 2010.- Ч.1.-С.222-225.

Оценка частотной погрешности вольтметров при измерении среднеквадратического напряжения спектрально насыщенных сигналов

Колосов В. И. Оценка частотной погрешности вольтметров при измерении среднеквадратического напряжения спектрально насыщенных сигналов / В..И.  Колосов // Український метрологічний журнал .- 2008.- №3.- С. 24-29.

Формування імпульсних сигналів у калібраторах середньоквадратичної напруги

Колосов В. И. Формування імпульсних сигналів у калібраторах середньоквадратичної напруги / В. І.  Колосов // Інформаційні системи, механіка та керування: Наук.-техн. зб. - Київ, 2008. - Вип. 1. - С. 136-147.

Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах

Колосов В. И. Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах / В. І. Колосов, В. І. Губар // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2008. - № 2. - С. 43 - 53.

Погрешности передачи среднеквадратического напряжения соединительным кабелем вольтметра

Колосов В. И. Погрешности передачи среднеквадратического напряжения соединительным кабелем вольтметра / В. И. Колосов, В. И. Губарь  // Вестник НТУ “ХПИ”, сер. Автоматика и приборостроение. - 2008.- № 31.- С. 84 - 94.