Формування імпульсних сигналів у калібраторах середньоквадратичної напруги

Колосов В. И. Формування імпульсних сигналів у калібраторах середньоквадратичної напруги / В. І.  Колосов // Інформаційні системи, механіка та керування: Наук.-техн. зб. - Київ, 2008. - Вип. 1. - С. 136-147.