Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах

Колосов В. И. Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах / В. І. Колосов, В. І. Губар // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. - 2008. - № 2. - С. 43 - 53.